Przesyłanie strumieni multimediów w oparciu o UserMedia, WebRTC i ASP.NET SignalR
http://pracait.com/aktualnosci/programista-cc-czerwiec-2015/

News

Java 8 co nowego w Javie?

Marcin Michalski "Java SE 8" Marek Puchalski "Injection po raz kolejny..." Marek Berkan "Strefy czasowe w Javie i bazach danych?" Sławomir Andrzejewski "Wehikuł czasu w komputerze,...