Przesyłanie strumieni multimediów w oparciu o UserMedia, WebRTC i ASP.NET SignalR
http://pracait.com/aktualnosci/programista-cc-czerwiec-2015/

Najlepsze miejsca kariery w IT

Najlepsze miejsca kariery w IT

Najlepsze miejsca kariery w IT
SPIS TREŚCI


  • Tieto – Szeroka perspektywa rozwoju,
  • Przyjazny ekosystem pracy,
  • Bluedroid Test Tool,
  • Najlepsze miejsca kariery w IT,
  • Programiści scrumują,
  • Wpływ nowych technologii na metody rekrutacji w obszarze IT,
  • Złote czasy dla specjalistów z branży IT,
  • Wykorzystanie zasady SFINAE w programowaniu uogólnionym,
  • Kształcenie informatyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Główny Partner Wydania


tieto logo

Comments are closed.