Przesyłanie strumieni multimediów w oparciu o UserMedia, WebRTC i ASP.NET SignalR
http://pracait.com/aktualnosci/programista-cc-czerwiec-2015/

Polska młodzież za pan brat z programowaniem – podsumowanie inicjatyw Akademia Programowania i Godzina Kodowania

Hour of Code_infografika_2

Ponad 2000 uczniów przeszkolonych w ramach Akademii Programowania, 3000 uczestników stacjonarnych warsztatów Godziny Kodowania i 6500 odbiorców szkoleń internetowych – to tylko niektóre z liczb obrazujących skalę dwóch projektów zachęcających młodzież do nauki programowania, prowadzonych równolegle przez Stowarzyszenie Talent oraz firmę Microsoft. O bilansie obu inicjatyw oraz roli programowania w procesie edukacji szkolnej podczas konferencji „Programowanie kompetencją przyszłości” dyskutowali dziś przedstawiciele środowisk rządowych, nauki, trzeciego sektora i biznesu.

„Według amerykańskich analiz do 2022 roku najbardziej poszukiwanymi specjalistami na rynku będą osoby z umiejętnościami inżynieryjno-informatycznymi. Również na polskim podwórku sektor ICT ma coraz większe znaczenie – już dziś zapewnia on ponad 3% PKB, czyli tyle samo co rolnictwo i więcej niż górnictwo. Te oraz wiele innych danych potwierdzają wyraźnie, że nasza przyszłość jest nierozerwalnie związana z kompetencjami cyfrowymi” – powiedział Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji i pełnomocnik ministra ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji, inaugurując spotkanie w siedzibie Microsoft.

Podczas konferencji „Programowanie kompetencją przyszłości” odbyła się dyskusja, w której swoją perspektywę m.in. na rozwój umiejętności tworzenia algorytmów zaprezentowali przedstawiciele administracji publicznej, nauki, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

„Z początkiem grudnia Komisja Europejska zaakceptowała nasz program operacyjny <<Cyfrowa Polska>>, którego jednym z filarów jest cyfrowa aktywizacja społeczeństwa. Chcemy nie tylko rozwijać e-umiejętności Polaków, ale także nauczyć ich myślenia pozwalającego na praktycznym wykorzystaniu tych kompetencji” – mówi Tomasz Napiórkowski, naczelnik Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. „Chcemy wykorzystać ogromny potencjał organizacji pozarządowych, aktywnie działających na polu rozwijania kompetencji cyfrowych. Liczymy, że inicjatywy takie jak Akademia Programowania pozwolą w przyszłości na jeszcze lepsze wykorzystanie dostępnych na te cele środków finansowych” – dodaje Napiórkowski.

Projekt Akademia Programowania to przedsięwzięcie, którego celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród młodzieży oraz merytoryczne i technologiczne wsparcie kadry nauczającej programowania. Przy zaangażowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji udało się przeszkolić 40 nauczycieli, utworzyć 32 Strefy Programowania w 32 szkołach, a przede wszystkim zachęcić do kodowania ponad 2000 uczniów, na różnym poziomie zaawansowania.

„Akademia Programowania to nie pierwszy projekt, w ramach którego zarażamy młodzież pasją do programowania. Doświadczenie zdobyte dzięki zrealizowanym już inicjatywom <<Programowanie na start!>> czy <<Talent, technologia, tolerancja>> pozwala nam na coraz skuteczniejsze docieranie do młodych ludzi zainteresowanych językiem algorytmów”
– powiedział Ryszard Szubartowski, prezes Stowarzyszenia Talent. „W początkowej fazie Akademii Programowania założyliśmy sobie przeszkolenie 320 uczniów – ku naszemu zaskoczeniu do projektu przystąpiło aż 2000 młodych osób. To m.in. zasługa nauczycieli, którzy zauważają potrzebę zaznajamiania młodzieży z podstawami programowania” – dodaje Szubartowski.

Zainteresowanie uczniów tematyką kodowania potwierdzają również wyniki akcji prowadzonej równolegle przez firmę Microsoft – Godziny Kodowania. Do globalnej inicjatywy, w której bierze udział młodzież z ponad 180 krajów, w tym roku dołączyła również Polska. Tylko przez dwa dni w stacjonarnych szkoleniach z programowania wzięło udział 3000 uczniów, zaś 6500 uczestniczyło w warsztatach online.

„Młodzi ludzie zmagają się obecnie z poważnymi trudnościami w wejściu na rynek pracy. Nie jest to problem lokalny, ale globalna tendencja – według wyliczeń Międzynarodowej Organizacji Pracy w 2013 bez pracy pozostawało 75,4 mln młodych osób. Z drugiej strony sektor ICT wciąż cierpi na brak wykwalifikowanych pracowników. Angażując się w Godzinę Kodowania, chcemy pokazać młodzieży, że informatyka, a w szczególności programowanie, może być naprawdę łatwe, a co najważniejsze umożliwia zdobycie kompetencji, które będą wymagane w przyszłej pracy. W 2023 roku 77% stanowisk na rynku pracy będzie wymagało sprawnego posługiwania się nowymi technologiami. To wzrost o ponad połowę w stosunku do obecnego zapotrzebowania” – powiedział Rafał Albin, dyrektor działu nowych technologii w polskim oddziale Microsoft.

Jak pokazują badania U.S. Department of Labor z 2013 r., 65% osób obecnie studiujących zostanie zatrudnionych na stanowiskach jeszcze nieistniejących. Z kolei 61% prezesów firm wierzy, że wydatki spółek na technologię będą się zwiększać, a większość inwestorów przewiduje wzrost inwestycji w IT dla biznesu (73% badanych), dla konsumenta (58%) i opieki zdrowotnej (57%)*.

Godzina Kodowania odbywa się w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej, który potrwa do 12 grudnia włącznie – tego dnia odbędą się również ostatnie szkolenia online. Zwieńczeniem Tygodnia Edukacji Informatycznej będzie „Noc Żywych Deweloperów”, czyli 24-godzinny hackathon, który odbędzie się w 6 miastach Polski. Swój udział w akcji potwierdziło już blisko 600 osób.

Dodatkowe informacje o inicjatywach są dostępne na portalu Akademii Programowania oraz na stronie akcjiGodzina Kodowania. Zdjęcia, materiały graficzne oraz prezentacje z konferencji można pobrać z dysku OneDrive.

Comments are closed.