Przesyłanie strumieni multimediów w oparciu o UserMedia, WebRTC i ASP.NET SignalR
http://pracait.com/aktualnosci/programista-cc-czerwiec-2015/

Testowanie oprogramowania z punktu wiedzenia ekspertów

  • Maciej Zbrzeźniak „ALM – Zarządzanie cyklem Życia aplikacji”
  • Adam Suskiewicz „Wdrożenie metodyki testów w oparciu o norme ISO / IEC 29119”
  • Wiktor Żołnowski „Jesień testowania”
  • Marcin Dudek „Koncepcja tworzenia logów diagnostycznych z punktu WIDZENIA tester półprzewodników dyskretnychPierwszorzędny oraz działu wsparcia Technicznego”
  • Jacek Okrojek „Testy integracyjne aplikacji webowych z wykorzystaniem jezyka JavaScript”
  • Andrzej Lichnerowicz, Tomasz Wójtowicz „Testowanie złożonych Systemów telekomunikacyjnych”
  • NATEK Polska „O outsourcingu i wynikających z niego korzyściach”
  • Adam Konca „Zlokalizuj i zlikwiduj Buga szybko, po cichu i na Jégo terenie!”
Testowanie oprogramowania z punktu wiedzenia ekspertów

Testowanie oprogramowania z punktu wiedzenia ekspertów

Comments are closed.