Przesyłanie strumieni multimediów w oparciu o UserMedia, WebRTC i ASP.NET SignalR
http://pracait.com/aktualnosci/programista-cc-czerwiec-2015/

Dołącz do grupy specjalistów pracujących nad najnowszymi technologiami wsperającymi operatorów z całego świata