Przesyłanie strumieni multimediów w oparciu o UserMedia, WebRTC i ASP.NET SignalR
http://www.ubs.com/controlit

Wydania

Nasze najnowsze wydania
Open Source - SDJ 06/2014

Open Source

Testowanie eksploracyjne
Wizualizacja struktury intonacyjnej
Web Workers
Wykorzystanie źródeł danych w …

SDJ POLECA